Rekonstrukcja planu obozu hitlerowskiego w Szebniach – wrzesień 1943 r. Na podstawie: Mieczysław Wieliczko, Informator o miejscach walk i męczeństwa ludności w powiecie jasielskim w okresie II wojny światowej, Rzeszów 1975

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *