W ramach projektu, w którym biorę udział razem z grupą roboczą studentów AHE w Łodzi przeprowadziliśmy wywiad z Panią Marią Kurowską, posłem na Sejm IX kadencji.

Przygotowany został na zajęcia projektowe u dr Elżbiety Małeckiej w ramach przedmiotu: Instytucje i prawo Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest zapoznanie się z pracą posła w Sejmie. Zdobycie wiedzy o tym, kto może zostać posłem lub senatorem, oraz jakie są prawa i obowiązki osób wybranych przez społeczeństwo na swoich przedstawicieli w niższej Izbie Parlamentu. Jednym z podjętych działań było właśnie spotkanie z panią Marią Kurowską, która jest posłem na Sejm RP i zadanie jej kilku pytań. Drugim celem będzie zbadanie zasięgu tej publikacji.

30 kwietnia 2020 r. zadaliśmy kilka pytań Pani Poseł, na które z nieskrywaną radością i optymizmem udzieliła nam odpowiedzi.

Poseł Maria Kurowska w swoim biurze poselskim w Jaśle.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem.

Dzień dobry, Pani Poseł. Miło nam, że zgodziła się Pani, mimo tylu obowiązku pomóc nam w kształceniu. Na pracę posła składa się wiele pracy, a mimo to znalazła Pani chwilę, by poświęcić ją dla nas. Jest nam niezmiernie miło. Przechodząc do meritum.

Jaka była pierwsza reakcja na fakt, iż została pani wybrana do parlamentu?

Pierwszą reakcją była radość z tak dobrego wyniku i wdzięczność wyborcom za oddanie na mnie głosu mimo odległego, przedostatniego miejsca na liście Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Potem przyszła refleksja, że właśnie zakończyła się moja trzydziestoletnia działalność w samorządzie terytorialnym od najniższego szczebla gminnego do najwyższego czyli wojewódzkiego. Jednocześnie zdałam sobie sprawę, że stoję przed nowym, wielkim wyzwaniem jakim jest praca w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej i że jest to dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie.

Czy doświadczenia z pełnionych funkcji w samorządzie ułatwiają Pani pracę w sejmie?

Każde doświadczenie jest ważne i pomaga bez względu na pełnione funkcje. Praca na wszystkich szczeblach samorządu tj. w radzie gminy Brzyska, radzie powiatu jasielskiego, w sejmiku województwa podkarpackiego, jako burmistrz miasta Jasła i wicemarszałek województwa podkarpackiego dają mi szeroką znajomość spraw i problemów, które są do rozwiązania zarówno w województwie jak i w całej Polsce.

Które z posiedzeń sejmu było wg pani najbardziej ekscytujące i czego dotyczyło?

Każde posiedzenie jest inne, wymaga skupienia się na sprawach istotnych dla dobrego funkcjonowania naszego państwa. Najbardziej emocjonujące było dla mnie pierwsze posiedzenie Sejmu, gdy składałam ślubowanie. To niesamowite uczucie, kiedy ślubuje się jako jedna z 460 osób w których ręce obywatele oddali pracę dla Polski. Drugim takim posiedzeniem było to, na którym podejmowaliśmy ustawy dotyczące tarczy antykryzysowej w związku z epidemią koronawirusa. Obrady trwały od 15.00 do godziny 6.19 rano następnego dnia, ponieważ ustawy trzeba było szybko przyjąć, a opozycja zrobiła wszystko, aby opóźnić to głosowanie. Ponadto po raz pierwszy uczestniczyłam w posiedzeniu Sejmu poza salą obrad, w innym budynku sejmowym. Na tym posiedzeniu parlamentarzyści mieli nałożone maseczki i rękawiczki aby się chronić przed zakażeniem koronawirusem.

W jakich sejmowych komisjach Pani uczestniczy?

Jestem członkiem Komisji Infrastruktury i Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty. Poza tym uczestniczę w pracy kilku zespołów: Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Parlamentarnego Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia, Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Cenzurą na Uczelniach, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej w której jestem wiceprzewodniczącą. Jestem również członkiem kilku stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych.

Jak układa się Pani współpraca z parlamentarzystami z opozycji?

Tak naprawdę to trudno mówić o współpracy z opozycją, ponieważ opozycja określiła się jako totalna, czyli nie akceptuje żadnych projektów ustaw przygotowanych przez Rząd. Gdy czasem jadę windą czy idę na posiedzenie i spotykam posłów z opozycji to normalnie rozmawiamy, są mili. Wszystko zmienia się po wejściu na  okrągłą salę obrad. Wtedy posłowie opozycji potrafią utrudniać prowadzenie obrad, zgłaszać nieustannie wnioski o przerwę w obradach, używać bardzo ostrego języka, krzyczeć na mównicy sejmowej i robić przedstawienia np. z użyciem tekturowych tabliczek. Czasem mam wrażenie, że jestem w teatrze, w którym aktorzy odgrywają jakieś role i udają, że wierzą w to co mówią. Żałuje, że opozycja nie jest konstruktywna, nie zgłasza merytorycznych wniosków które wnoszą dobre rozwiązania dla Polski i Polaków, ale cała ich aktywność jest ukierunkowana na deprecjonowanie przygotowywanych przez nas ustaw.

W jaki sposób udało się Pani zdobyć zaufanie wyborców w wyborach do Parlamentu?

Zaufanie ludzi buduje się latami. Ja od 1989 roku, czyli już ponad 30 lat jestem zaangażowana w politykę poprzez pracę samorządową. Najpierw jako Radna Gminy Brzyska przez 2 kadencje, następnie jako radna i przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego przez 2 kadencje, następnie jako Burmistrz miasta Jasła i radna oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Zawsze starałam się konsekwentnie i pozytywnie zmieniać te obszary, w których pracowałam. Nie oszczędzałam się w pracy, a jednocześnie zawsze działałam uczciwie i zawsze blisko ludzi. Starałam się wsłuchiwać w to co ludzi boli, realizować ich wnioski i propozycje oraz pomagać w różnych sytuacjach. Myślę że w budowaniu zaufania do mojej osoby istotny jest fakt, że nie tworzę konfliktów, podziałów ale cały czas staram się budować więzi i łączyć ludzi, oraz współpracować ponad podziałami dla wspólnego dobra.

Czym zajmuje się Parlamentarny Zespół Karpacki, którego jest pani członkiem?

Parlamentarny Zespół Karpacki został powołany, aby integrować i wspomagać rozwój rejonów położonych w paśmie Karpat. Podobną strategię utworzyły państwa położone w rejonie Alp. Nazwano ją strategią Alpejską i przez czas swojego obowiązywania wniosła duży wkład w rozwój tych rejonów. W terenie górzystym nie jest łatwo żyć i budować infrastrukturę niezbędną do rozwoju gospodarczego tych rejonów. Dlatego potrzebne są większe pieniądze i dobra strategia rozwoju, aby wykorzystując fundusze unijne rozwinąć gospodarczo i turystycznie te piękne obszary. Parlamentarny Zespół Karpacki organizując międzynarodowe konferencje jednoczy ludzi władzy, samorządowców, organizacje społeczne wokół tej idei i nagłaśnia problematykę tych obszarów i ich problemy. Jednocześnie nakreśla kierunki rozwoju i zgłasza wnioski dotyczące programów i środków finansowych potrzebnych na ich realizację. Obszar karpacki wymaga przemyślanego inwestowania w infrastrukturę turystyczną i sportową aby mógł przyciągnąć większe rzesze turystów a miejscowej ludności dać źródło godnego życia i utrzymywania swoich rodzin z dochodów czerpanych z turystyki. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i odpowiedzi na nasze pytania.


Życiorys:
Maria Stanisława Kurowska z domu Potrzeba (ur. 3 czerwca 1954 w Brzostku – polska nauczycielka, działaczka samorządowa, w latach 2006–2010 burmistrz Jasła, od 2014 do 2019 członek zarządu województwa województwa podkarpackiego (do 2018 jako wicemarszałek), posłanka na Sejm IX kadencji.
Ukończyła Technikum Chemiczne w Jaśle, następnie studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracowała jako nauczycielka w szkołach podstawowych w Błażkowej, Wróblowej i Lipnicy Dolnej, w latach 1991–2006 pełniąc funkcję dyrektora tej ostatniej.W 1977 brała udział w powstaniu Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. W 1989 została przewodniczącą gminnego koła „Solidarności”  Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzyskach . Od 1990 do 1998 była radną gminy Brzyska, pełniła funkcję przewodniczącej rady gminy I kadencji. W 1998, 2002 i 2006 wybierana do rady powiatu jasielskiego, której przewodniczyła w okresie I i II kadencji. Należała do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a następnie do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach w 2006 została wybrana na burmistrza Jasła. W 2011 kandydowała do Sejmu uzyskując
 6 978 głosów. W 2012 roku dołączyła do tworzącej się partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Z jej listy startowała w 2014 do Parlamentu Europejskiego. W wyborach samorządowych w tym samym roku uzyskała mandat radnej sejmiku podkarpackiego V kadencji z listy PiS . Powołana następnie na stanowisko wicemarszałka. W 2018 skutecznie ubiegała się o reelekcję w wyborach do sejmiku, po czym objęła funkcję członka zarządu województwa kolejnej kadencji. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 ubiegała się o mandat posła do PE z okręgu obejmującego województwo podkarpackie zdobywając 27 493 głosów. W wyborach krajowych w tym samym roku została natomiast wybrana z 21. miejsca listy PiS do Sejmu IX kadencji w okręgu krośnieńskim, otrzymując 18 936 głosów.
Pasjonuje ją styl władzy oparty na uczciwości i sprawiedliwości, polegający na służbie i trosce o każdego człowieka.

Maria Kurowska Poseł na Sejm IX kadencji
fot. facebook

Wszystkich, którzy odwiedzili moją stronę i przeczytali nasz wywiad, zapraszamy do pozostawienia komentarza. Będzie to dla nas sygnał, że takie działania przynoszą zamierzony efekt.

Pozdrawiamy

Elżbieta Filar
Adam Filar
Piotr Sawicki
Anna Sypień
Bartłomiej Wilk

PS. Jeśli będzie taka wola czytelników, to pochwalimy się oceną i udostępnimy wam projekt w całości. No… chyba, że się nie będzie czym chwalić 😉

2 thoughts on “Wywiad z posłem na Sejm RP – Panią Marią Kurowską”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *